[ad_1]

John Jemes
John Yems leidde Crawley bijna twee en een half jaar voordat hij in april vorig jaar afscheid nam van de club.

Voormalig Crawley-manager John Yems heeft zijn schorsing van het voetbal wegens het maken van racistische opmerkingen aan spelers verlengd tot 2026 na een succesvol beroep van de voetbalbond.

De verlengde schorsing van de 63-jarige is de langste schorsing die aan iemand uit het Engelse voetbal is opgelegd wegens discriminatie.

De FA ging in beroep tegen de sanctie omdat deze “onvoldoende” was.

Een rapport van de tuchtcommissie had gezegd dat de opmerkingen van Yems “geen geval van bewust racisme” waren, waar de FA zei dat ze het “fundamenteel oneens” waren.

De beroepscommissie wees het verzoek van de FA toe met een daaropvolgend verbod van drie jaar tot januari 2026.

“We verwelkomen de uitspraak van de onafhankelijke commissie van beroep om John Yems te schorsen van alle voetbalgerelateerde activiteiten tot januari 2026”, aldus een woordvoerder van de FA.

“We zijn het sterk oneens met hun oorspronkelijke sanctie, evenals met sommige elementen van hun oordeel, die volgens ons fundamenteel niet in overeenstemming waren met de ernst van de misdrijven begaan door John Yems.

“We zijn verheugd dat de Independent Appeal Board de specifieke bevindingen van de Independent Regulatory Commission onredelijk vond, aangezien er talloze gevallen waren van inherent en overduidelijk racistisch taalgebruik.

“Dit is een zeer verontrustende zaak voor de betrokken slachtoffers, en we hopen dat de uitkomst van deze oproep zal helpen om er een einde aan te maken. We hopen ook dat het iedereen die discriminatie in het spel heeft meegemaakt of er getuige van is, zal aanmoedigen om dit te melden. “

Yems was geschorst door Crawley op 23 april vorig jaar te midden van beschuldigingen dat hij tussen 2019 en 2022 discriminerende taal en gedrag jegens zijn spelers gebruikte.

Hij nam afscheid van de League Two-club 13 dagen later, dagen nadat de FA hun onderzoek had aangekondigd.

Yems gaf toe dat hij op één beschuldiging opmerkingen had gemaakt over etniciteit, ras, nationaliteit, religie, geslacht of huidskleur, maar ontkende 15 andere tegen hem.

De Independent Regulatory Commission, die in november een hoorzitting hield, vond 11 van de beschuldigingen bewezen en vier onbewezen.

Ter verdediging had Yems “categorisch ontkend op welke manier dan ook racistisch te zijn”, aldus het rechtbankrapport.

[ad_2]