[ad_1]

Hoewel senator Kyrsten Sinema uit Arizona de Democratische Partij verliet en zich afgelopen december als onafhankelijk lid aanmeldde, blijft ze onhandig op één lijn met de Democratische Caucus van de Senaat. Hoe gefrustreerd ze ook mogen zijn met Sinema, de topdemocraten van Washington, die zich ervan bewust zijn dat de partij een krappe 51-49 meerderheid in de Senaat behoudt, zijn bijzonder terughoudend geweest om de obstructieve senator systematisch en gunstig voor Wall Street te bekritiseren. Dat is de trend sinds Sinema haar afsplitsing van de partij aankondigde, waarbij senaatsleider Chuck Schumer (DN.Y.) weigerde te zeggen of hij haar zou steunen of dat ze een echte democraat was voor het hoofdkwartier in Arizona.

“Senator Sinema is een geweldige congresvrouw en senaat, en ze heeft hier veel goede dingen gedaan”, zei Schumer. gezegdnadat hem in januari was gevraagd hoe hij zou reageren op een aanbod van Sinema in 2024. “Maar het is veel te vroeg om een ​​beslissing te nemen.”

Senator Gary Peters, de democraat uit Michigan die aan het hoofd staat van de Campagnecommissie van de Democratische Senaat en Sinema omschrijft als een vriend, nam in maart een soortgelijk standpunt in, gezegde, “Het is echt vroeg. Ik weet niet wat ze gaat doen.”

Dit ontwijken van de kwestie zou kunnen helpen om Sinema voorlopig in de plooi te houden, maar democratische activisten in Arizona verwerpen het idee dat het te vroeg is voor senaatsdemocraten om hun standpunt te verduidelijken. De race van 2024 begint vorm te krijgen, zeggen ze, en gemengde signalen uit Washington moedigen Sinema in feite aan om herverkiezing te zoeken als een goed gefinancierde onafhankelijke kandidaat, de stemming te delen met haar democratische uitdager en mogelijk de verkiezing naar een rechtse Republikein te leiden. zoals de mislukte GOP-gouverneurskandidaat Kari Lake.

Dus tijdens het weekend stuurde de staatscommissie van de Arizona Democratic Party haar meest directe boodschap tot nu toe over de problemen van 2024 en hoe nationale democraten zouden moeten reageren terwijl de strijd om de senaat vorm krijgt.

De commissie nam een ​​resolutie aan aankondigen Dit

Kyrsten Sinema heeft de democratische agenda belemmerd door te weigeren het vetorecht van minderheden te hervormen en dringende en basiswetgeving te blokkeren, waaronder de bescherming van het stemrecht en de hervorming van de democratie, codificatie van Roe v Wade, een minimumloon van $ 15, uitbreiding van Medicare, brede onderhandelingen over de prijs van geneesmiddelen op recept, een pad naar burgerschap voor dromers en immigrantengezinnen, LGBTQ+-gelijkheid, bescherming van arbeidsrechten, actie, voldoende financiering voor klimaat en schone energie, universele kleuterschool, betaald verlof om gezinsredenen, universele antecedentenonderzoeken, een verbod op aanvalswapens, gratis community college en meer, allemaal negeer en sta MAGA’s extremistische Republikeinse aanval op onze democratie toe, leidend tot censuur door de Arizona Democratic Party…

De bioscoop was al geweest censuur door het Arizona-feest meer dan een jaar geleden. Maar de nieuwe resolutie gaat nog verder. Concentrerend op het vooruitzicht dat de zittende partij – die haar intenties voor 2024 nog moet aankondigen – zou kunnen proberen steun te krijgen van donoren en nationale democratische functionarissen, zegt de resolutie:

TERWIJL Kyrsten Sinema heeft consequent de belangen van zijn zakelijke en miljardairdonoren behartigd, terwijl hij de arbeidersklasse, democraten met lage inkomens, immigranten en kwetsbare democraten die het meest op hem stemden en zijn steun niet langer dringend nodig hadden, verraadde;
TERWIJL gerenommeerde peilingen tonen consequent aan dat de overgrote meerderheid van de democraten in Arizona en democratisch neigende onafhankelijken Kyrsten Sinema niet goedkeurt en de voorkeur geeft aan een democraat die een einde aan de filibuster steunt boven haar;
DAAROM WORDT HET OPGELOST, dat de Democratische Partij van Arizona hierbij onze toezegging verklaart en bevestigt om de winnaar van de Democratische voorverkiezingen in Arizona in 2024 voor de Senaat van de Verenigde Staten te steunen ter vervanging van Kyrsten Sinema;
WORDT HET VERDER OPGELOST, dat de Arizona Democratic Party hierbij democraten in het hele land op alle niveaus oproept, van grassroots-activisten en kleine donoren tot nationale partijleiders, leden van het Congres en de regering-Biden, tot grote donoren en campagne- en politieke instellingen om steun te beloven voor de Democratische Primaire winnaar uit Arizona voor de Senaat van de Verenigde Staten in 2024…

De resolutie is een duidelijk signaal dat de Democraten in Arizona zich agressief zullen verzetten tegen een Sinema-kandidatuur en de winnaar van de Democratische voorverkiezingen zullen steunen – hoogstwaarschijnlijk de Amerikaanse vertegenwoordiger Ruben Gallego, een lid van de Congressional Progressive Caucus die zijn kandidatuur in januari lanceerde – en dat ze denken dat National Democraten moeten doorgaan met het programma.

“Door deze resolutie met een overweldigende meerderheid aan te nemen, bevestigden de Arizona Democraten dat we hier zijn om onze staat en onze natie vooruit te helpen namens democratie, werkende gezinnen, immigranten, onze planeet, onze toekomst”, zei Patti Serrano, lid van de staatscommissie en covoorzitter van de Progressieve Raad van de Democratische Partij van Arizona. “Sinema heeft bewezen in strijd te zijn met onze zaak en heeft ons allemaal in de steek gelaten die hard hebben gewerkt om haar te kiezen. Ze heeft bewezen dat ze bedrijven en speciale belangen op de eerste plaats zet. Nationale Democraten om uit het hek te komen en Arizona Democraten rechtstreeks en zinvol te steunen door de impopulaire Sinema te vervangen door een democraat die voor Arizona zal vechten.

De race in Arizona, een staat waar de Democraten de afgelopen jaren drie senaatsverkiezingen hebben gewonnen, evenals gouvernementele en andere grote staatswedstrijden, krijgt snel vorm. Er zijn peilingen die suggereren Gallego staat voorop in een mogelijke race in 2024 met een Republikein en Sinema. Maar de cijfers zijn krap en het is onduidelijk hoe een intens en hoogstwaarschijnlijk bitter campagnejaar de zaken zal opschudden. Sinema’s potentieel om een ​​spoilerrol te spelen blijft reëel. Terwijl Gallego heeft heeft de zittende opgewaardeerd sinds het wisselen van partijlidmaatschap – in het laatste kwartaalrapport zag de democraat $ 3,7 miljoen naar de Independent’s $ 2,1 miljoen – zou een Sinema-run in 2024 een boost kunnen krijgen van haar vele bondgenoten in de hedgefondsindustrie en andere speciale belangen die ze als een frequente uitbijter in de Democratische caucus.

Sinema maakt bewegingen die suggereren dat ze wegrent. Maar er is in sommige kringen nog steeds het gevoel dat ze er toch van overtuigd kan worden om de race van 2024 te verbeuren, vooral omdat de gênante krantenkoppen in Arizona en nationale aandacht op haar vestigen.enorm extravagante uitgaven» op internationale reizen, en rapport dat de senator “meer dan $ 100.000 aan campagnegeld heeft uitgegeven aan vliegtuigen, limousines, chique hotels en wijn”. Dit is waar Arizona Democraten zeggen dat de DC-partijleiding moet opvoeren. Kai Newkirk, een lid van de commissie van de Democratische wijk in Tempe die inspanningen organiseerde om Sinema te verslaan, zei dat duidelijkere signalen van nationale democraten, vooral Schumer en Peters, Sinema’s beslissing om al dan niet deel te nemen aan de race zouden kunnen beïnvloeden. “Ze moeten nu echt vanaf het begin duidelijk maken dat ze de Democratische kandidaat in 2024 absoluut zullen steunen”, zei Newkirk.

Daartoe hebben de Grand Canyon State Democrats alle twijfels over hun standpunt weggenomen.

“De Democraten in Arizona hebben het beleid van senator Sinema resoluut verworpen en zijn verenigd in onze vastberadenheid om haar in 2024 te vervangen”, zei Lupe Conchas, vicevoorzitter van de partij in Arizona. “Ze keerde Arizona de rug toe en vandaag hebben we haar de rug toegekeerd. Ze vertegenwoordigt ons niet. Het is tijd dat we onze tijd en inspanningen besteden aan een kandidaat die de arbeidersklasse op de eerste plaats zet. Wall Street.[ad_2]