[ad_1]

Hij en zijn vrouw sloten het huis een maand later en betaalden $ 1,825 miljoen, volgens een akte in het provinciale registratiesysteem. Gorsuch, die een belang van 20% had, zei dat hij tussen de $ 250.001 en $ 500.000 verdiende met de verkoop van zijn federale openbaarmakingsformulieren.

Gorsuch heeft de identiteit van de koper niet bekendgemaakt. Deze doos bleef leeg.

Sindsdien is Greenberg Traurig betrokken geweest bij ten minste 22 zaken voor of voorgelegd aan de rechtbank, volgens een POLITICO-overzicht van de rechtbank.

Het gaat onder meer om zaken waarin Greenberg amicus-nota’s indiende of partijen vertegenwoordigde. In de 12 gevallen waarin de mening van Gorsuch is vastgelegd, koos hij acht keer de kant van de klanten van Greenberg Traurig en vier keer tegen hen.

Bovendien Advocaat uit Denver voor Greenberg vertegenwoordigde North Dakota in wat werd een van de meest spraakmakende beslissingen van de afgelopen jaren, een rechtszaak in meerdere staten die werd vernietigd het plan van voormalig president Barack Obama om klimaatverandering tegen te gaan door middel van de Clean Air Act.

Gorsuch sloot zich aan bij de vijf andere conservatieve rechters van de rechtbank en was het eens met de aanklagers – waaronder de cliënt van Greenberg – dat de Environmental Protection Agency haar gezag heeft overschreden door de koolstofemissies van elektriciteitscentrales in de regio te reguleren. uitdrukkelijke toestemming van het Congres.

Duffy, die niet alleen CEO is, maar ook hoofd is van de 600 juridische afdeling van Greenberg, zei dat hij nog nooit persoonlijk voor Gorsuch heeft geprocedeerd of sociale rechtvaardigheid is tegengekomen.

‘Ik heb hem nooit gesproken,’ zei Duffy. “Ik heb hem nog nooit ontmoet.”

Toen hij eenmaal hoorde dat Gorsuch een van de eigenaren was, zei Duffy, keurde hij de verkoop goed met de ethische afdeling van zijn bedrijf.

Gorsuch reageerde niet op vragen over de verkoop, de onthullingen ervan en of het Duffy’s identiteit als koper had moeten melden.

De regels van het Hooggerechtshof weerhouden rechters er niet van om financiële transacties aan te gaan met mensen die geïnteresseerd zijn in gerechtelijke beslissingen, maar de relatie van Gorsuch met Duffy onthult de zwakte van de openbaarmakingsprocedures van de rechtbank. Bij het rapporteren van zijn inkomsten uit Colorado vermeldde Gorsuch bijvoorbeeld als bron alleen de naam die hij en zijn twee mede-eigenaren zichzelf noemden, Walden Group, LLC. Het rapport gaf niet aan dat er sprake was van een verkoop van onroerend goed of een koper.

Een dergelijke verkoop zou ethische kwesties oproepen voor ambtenaren die in veel andere overheidstakken werkzaam zijn, maar het Hooggerechtshof stelt zijn eigen regels vast. Het heeft rechters grotendeels overgelaten om hun eigen beslissingen te nemen over wanneer en hoe geschenken en externe inkomsten moeten worden aangegeven.

Rechter Clarence Thomas wel momenteel onder toezicht voor het akkoord gaan met royale reizen van miljardair GOP-donor Harlan Crow, die ook drie eigendommen in Georgië van de rechtbank kocht. Thomas heeft geen melding gemaakt van de verkoop van onroerend goed. Met betrekking tot de feestdagen zei Thomas dat hem was verteld dat de “persoonlijke gastvrijheid van goede vrienden” niet bekend hoefde te worden gemaakt.

De voorzitter van de rechterlijke macht van de senaat, Dick Durbin (D-Ill.), een frequente criticus van de ethische regels van het Hooggerechtshof, stuurde een verklaring naar aanleiding van het onderzoek van POLITICO naar Gorsuch’s verkoop van het eigendom van de Colorado.

“We hebben een gestage stroom van onthullingen gezien over rechters van het Hooggerechtshof die niet voldoen aan de ethische normen die van andere federale rechters en ambtenaren worden verwacht”, zei Durbin. “De noodzaak van hervorming van de ethiek van het Hooggerechtshof is duidelijk, en als het Hof er niet in slaagt om adequate actie te ondernemen, moet het Congres dat doen. De Senaatscommissie voor Justitie zal deze kwesties de komende weken nauwlettend bekijken”, zei Durbin, die het opperrechter heeft gevraagd. John Roberts zal volgende maand getuigen over de ethische regels van de rechtbank.

Kedric Payne, directeur ethiek bij het onpartijdige Campaign Legal Center, zei dat hij denkt dat “investeringen in LLC’s meer details vereisen dan de rechterlijke macht opneemt in haar financiële onthullingen.”

“Deze transactie lijkt ook de naam van de koper te vereisen. Het publiek heeft het recht om te weten dat de rechters de openbaarmakingsregels volledig zullen naleven in plaats van slechts een kleine schets te geven van hun financiële onthullingen”, zei hij. , en merkte op dat er meer feiten zijn. nodig om te onderscheiden of dit een omissie of een inbreuk op de openbaarmaking is. Het centrum is opgericht door een voormalige Republikeinse voorzitter van de Federale Verkiezingscommissie.

In tegenstelling tot Crow, die eigendommen van Thomas kocht, zegt Duffy dat hij geen vriend of vertrouweling van Gorsuch is. Maar hij is een van de machtigste advocaten van het land.

Zijn biografie van Greenberg beschrijft hem als “een echte ‘werkende CEO'” en zegt dat hij “zijn praktijk richt op proces- en beroepszaken op het gebied van collectieve acties, werkgelegenheid, energie, commerciële contracten en productaansprakelijkheid, waarbij hij optreedt als raadsman in hoge -profiel gevallen in de Verenigde Staten.

Op het moment van de verkoop leidde Duffy ongeveer een jaar Greenberg Traurig. Een onderzoek naar zijn bijdragen aan politieke kandidaten onthulde dat ze meestal naar Democraten gingen, waaronder Sen. Kirsten Gillibrand, (DN.Y.). Hij schonk bij de verkiezingen van 2016 het maximaal toegestane bedrag voor individuele donateurs aan de democratische presidentskandidaat Hillary Clinton, hoewel hij in het verleden ook bijdragen heeft geleverd aan Republikeinen, zoals de voormalige senator. John McCain uit Arizona en Joe Lhota, burgemeesterskandidaat van de GOP uit New York.

De familie Duffy woont al lang in Colorado. Duffy studeerde rechten aan de Universiteit van Colorado en in 2019 hij was de ontvanger De onderscheiding “Most Admired CEO” van Denver Business Journal.

Duffy, die zichzelf omschrijft als een fervent vliegvisser, zei dat hij al jaren op zoek was naar het juiste eigendom voor zijn gezin. Duffy zei dat hij niet wist dat Gorsuch een van de eigenaren was toen hij zijn eerste bod deed.

“Het feit dat hij een rechter van het Hooggerechtshof zou worden, had absoluut niets te maken met de aankoop van dit pand. Het is een prachtig pand en we zijn verheugd het te hebben gekocht, “zei Duffy.

Gorsuch en zijn medewerkers kochten het pand in 2005 via hun LLC, The Walden Group, die werd ontbonden na de verkoop in 2017. Het huis stond oorspronkelijk op de monumentenlijst, in juli 2015, voor $ 2,495 miljoen. Het feit dat het onroerend goed al zo lang op de markt is en herhaaldelijk is afgeprijsd, suggereert dat de partners moeite hadden om een ​​koper te vinden.

De vastgoedtransactie is een ander voorbeeld van hoe het ontbreken van een stevige ethische code voor de rechtbank contrasteert met de meeste andere takken van de Amerikaanse regering, waaronder het Witte Huis en het Congres, evenals rechters van rechtbanken.

DE gedragscode voor Amerikaanse rechters in lagere rechtbanken moeten rechters “ongepastheid en de schijn van ongepastheid bij alle activiteiten vermijden” en “raadt frequente transacties of lopende zakelijke transacties af met advocaten of anderen die voor de rechtbank kunnen verschijnen”, waarop de rechter zit. In tegenstelling tot veel staats- en federale rechtbanken in het hele land, het Hooggerechtshof gebrek aan gedragscode.

“Dit is precies het soort situatie dat een ethische code met transactieverificatie en volledige openbaarmaking zou ophelderen”, zegt Kyle Herrig, president van Accountable.US, een vooruitstrevende onderzoeksorganisatie. “Zonder beslissende actie zullen de conservatieven van het Hooggerechtshof voor altijd zijn reputatie in ons openbare leven aantasten”, zei hij.

Ten tijde van de benoeming van Gorsuch vestigde zijn eigendom van het landgoed in Colorado alleen de aandacht op het feit dat zijn mede-eigenaren belangrijke figuren waren in de olie- en gasindustrie. Gorsuch’s banden met de olie- en gasindustrie gaan diep.

Als advocaat bij een advocatenkantoor in Washington, bijna 20 jaar geleden, vertegenwoordigde Gorsuch als externe advocaat olie- en gasmiljardair Philip Anschutz in verschillende kwesties, en dankzij die connectie raakte Gorsuch bevriend met zijn toekomstige vastgoedpartners.

Anschutz hielp Gorsuch een date te winnen naar een open zetel in een federaal hof van beroep in Denver, inclusief rechtstreeks lobbyen bij het Witte Huis van George W. Bush.

Gorsuch’s banden met Anschutz strekken zich uit tot zijn twee voormalige vastgoedpartners.

Tot de Walden-groep behoorden Kevin Conwick, die Anschutz adviseerde over deals om sportteams en andere projecten zoals het Staples Center in Los Angeles te kopen, en Cannon Harvey, die toezicht hield op de durfkapitaalinvesteringsdivisie van Anschutz.

[ad_2]