[ad_1]

Warren vond in 2022 672 gevallen van “voormalige regeringsfunctionarissen, militaire officieren, leden van het Congres en hoge wetgevende functionarissen” die voor de 20 grootste Amerikaanse defensie-aannemers werkten. Sommige van de voormalige functionarissen werden later bestuurslid of senior executive, maar bijna allemaal – 91% – namen banen aan als geregistreerde lobbyisten voor aannemers, in eigen beheer of ingehuurd door de bedrijven.

Het rapport zegt dat het universum van ex-overheidsinvloedventers voor defensie-aannemers meer dan 672 zou kunnen zijn.

Bijna de helft van de leidinggevenden van aannemers werkte voor de vijf grootste defensie-aannemers van het Pentagon – degenen die grote wapens, militaire vliegtuigen, oorlogsschepen, grondvoertuigen, raketten en satellieten bouwen.

Voorbeelden die in het rapport worden genoemd, zijn onder meer de gepensioneerde Adm. John Richardson, voormalig hoofd marineoperaties, in de raad van bestuur van Boeing Co.; voormalig staatssecretaris van Defensie Robert O. Work, lid van de raad van bestuur van Raytheon; voormalig minister van Defensie James Mattis, een lid van General Dynamics Corp. Raad en Adm. Pete Giambastiani, een voormalige vice-voorzitter van de Joint Chiefs of Staff die aan het hoofd stond van de militaire raad die de bewapeningseisen vaststelt, is nu een van de toplobbyisten van General Electric.

Het rapport noemt niet veel andere voormalige hoge ambtenaren, wetgevers en hogere leidinggevenden die rechtstreeks voor defensie-aannemers werken of door hen zijn ingehuurd van defensieorganisaties.

[ad_2]