[ad_1]

President Biden richt het script op Republikeinen door zichzelf af te schilderen als de beschermer van ‘vrijheid’, waarbij hij zich beledigd voelt door een woord en concept te gebruiken dat conservatieven vaak hebben aangehaald om zich tegen de president en zijn partij te verzetten.

Bidens campagnelanceringsvideo was getiteld “Vrijheid”, en hij verwees zes keer naar “vrijheid” of “vrijheden” tijdens de clip. In de eerste officiële campagneadvertentie werden deze woorden zeven keer gebruikt.

Het team van de president heeft de term op agressieve wijze gebruikt om Republikeinen, en in het bijzonder zijn politieke vijand Donald Trump, te binden aan de opstand van 6 januari op Capitol Hill, die sommige GOP-leden niet graag wilden veroordelen, en benadrukten de inspanningen van de GOP om de toegang tot abortus en verplettering te beperken. meningsverschillen in staatshuizen.

“Het is vrij duidelijk dat de strategie hier zal zijn: ‘Republikeinen gaan achter onze vrijheden aan en ons vermogen om X, Y en Z te doen'”, zei een democratische strateeg. “Dat zijn meestal praatpunten die Republikeinen gebruiken, dus we spelen in hun territorium en winnen.”

Deze inspanning brengt Biden op ramkoers met Trump, voormalig vicepresident Pence en de gouverneur van Florida. Ron DeSantis (R), die allemaal vaak over vrijheid spreken, ook al wijken hun opvattingen over het land sterk af van die van Biden.

Biden omarmde het idee van vrijheid en presenteerde zichzelf aan het begin van zijn campagne van 2024 als de meest bereidwillige kandidaat om de basisvrijheden te verdedigen.

De president en zijn campagne hebben zich gericht op Republikeinse aanvallen op reproductieve rechten door middel van restrictieve abortusverboden op staatsniveau nadat een conservatieve meerderheid van het Hooggerechtshof Roe v. Waden.

En de campagne sprak over het recht van Amerikanen om vrij te zijn van wapengeweld en de angst voor massale schietpartijen – en benadrukte het idee van de GOP dat Democraten hun vuurwapenrechten willen belemmeren.

Om de president af te schilderen als een verdediger van fundamentele pijlers van democratie, begint de lanceringsvideo van Biden met gewelddadige beelden van 1 januari. 6 waarin Trump-aanhangers het Capitool bestormden om te voorkomen dat het Congres de laatste fase van certificering voor de verkiezingen van 2020 voltooit.

En Biden en de campagne hebben conservatieve cultuuroorlogkwesties, zoals boekverboden en wetten gericht op genderbevestigende zorg, als een kwestie van vrijheid bestempeld, in de overtuiging dat dit zal resoneren met Amerikanen die GOP-wetgevers als een overschrijding beschouwen.

Uit een Fox News-enquête die begin april werd gepubliceerd, bleek dat 77% van de ondervraagde ouders zeer of zeer bezorgd was over lokale schoolbesturen die boeken verbieden, een stijging van 11 procentpunten sinds mei 2022.

“De fundamentele vrijheden worden vandaag in ons land aangevallen”, zei vice-president Harris tijdens een evenement van Howard University op de dag dat Biden zijn herverkiezingscampagne lanceerde. Hij noemde het “de traditie van ons land om te vechten voor vrijheid, om te vechten voor rechten, om vechten voor ieders vermogen om te zijn wie ze zijn en om beslissingen te nemen over hun eigen leven en lichaam.”

Jarenlang hebben conservatieven geprobeerd de mantel van vrijheid op te eisen door de Democraten af ​​te schilderen als een partij van buitensporige regering die zich zou bemoeien met het dagelijks leven en de beslissingen van Amerikanen.

Republikeinen hebben vaak het idee van vrijheid aangehaald om het tweede amendement te verdedigen na massale schietpartijen, verzetten zich tegen de vroege pogingen van de regering-Biden om COVID-19-vaccinaties in bepaalde situaties te eisen, en ondersteunen de argumenten tegen genderbevestigingsbeleid op staatsniveau.

“Het gaat om gezond verstand, het gaat om het verdedigen van de vrouwensport, maar vergis je niet, de strijd tegen de radicale genderideologie is een strijd voor religieuze vrijheid. En het is een strijd die we moeten leiden”, zegt Pence, die naar de presidentsverkiezingen van 2024 kijkt. , zei tijdens een recent evenement van de Faith and Freedom Coalition in Iowa.

Naast Pence hebben andere Republikeinen die naar verwachting in de presidentiële race zullen stappen, herhaaldelijk geprobeerd vrijheid te gebruiken als een berichtentool.

DeSantis, die naar verwachting in de komende weken zijn kandidatuur zal aankondigen, heeft geprobeerd zijn politieke merk op te bouwen rond het idee van vrijheid. Hij gebruikte het woord “vrijheid” 12 keer in zijn inaugurele rede in januari na het winnen van herverkiezing. Hij noemde zijn recente begrotingsvoorstel een “kader voor vrijheid”. En zijn nieuwe memoires heet “The Courage to be Free”.

sen. Tim Scott (RS.C.), een andere kandidaat die naar verwachting deze maand officieel deelneemt aan de race van 2024, heeft vrijheid ook gebruikt als aanvalslinie tegen Biden terwijl hij zijn boodschap voor de presidentiële wedstrijd verfijnt.

“Joe Biden zegt dat hij over vrijheid wil praten. Amerikanen hebben meer vrijheid nodig”, zei Scott vorige week in een videoboodschap. “Vrijheid van de verpletterende inflatie en nog hogere belastingen. Vrijheid om te verschijnen op schoolbestuursvergaderingen om over uw kinderen te praten en gezien te worden als een binnenlandse terrorist. Vrijheid van een wijd open, onzeker en gevaarlijk. Ja, we willen praten over vrijheid.”

Maar het is een gesprek dat de Democraten nu graag voeren.

Uit een Fox News-enquête die vorige week werd gepubliceerd, bleek dat 60% van de kiezers boekenverboden als een “groot” probleem op scholen beschouwt.

Uit dezelfde peiling bleek dat 57% van de ouders aanvallen op transgendergezinnen een groot probleem vindt, vergeleken met 49% die denkt dat transvrouwen die deelnemen aan vrouwensporten een groot probleem zijn. Deze laatste vraag is een belangrijk gespreksonderwerp geworden voor conservatieven.

“DE [Biden] campagne wil retorische grond over de kwestie van vrijheid niet opgeven. Campagnes zijn eigenlijk wedstrijden op het gebied van framing’, zegt Danny Hayes, professor politieke wetenschappen aan de George Washington University.

“Je hebt Biden die zegt: ‘Ik sta voor vrijheid, dat is een kenmerk van democratie’,” voegde Hayes eraan toe. “Het is een andere manier om over vrijheid te praten dan Republikeinen gewoonlijk doen.”

Copyright 2023 Nexstar Media Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit materiaal mag niet worden gepubliceerd, uitgezonden, herschreven of herverdeeld.

[ad_2]